Belépés.. Dr. Szilágyi István

Dr. Szilágyi István

Array Array

Szakmai önéletrajz

Név

Dr. Szilágyi István

Születési év

1950

Végzettség

Tudományegyetem, JATE Szeged, Állam és Jogtudományi Kar,

Szakképzettség

okleveles jogász

Jelenlegi munkahely, munkakör:

Pécsi Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Földrajzi Intézet,
egyetemi tanár

Tudományos fokozat (a tudományág
megjelölésével
PhD, CSc, DLA):

CSc és DSc politikatudományból

Tudományos /
művészeti / akadémiai tagság (MTA tagság); MTA doktora (DSc); "dr habil" cím:

MTA doktora

„dr.habil" politikatudományból

A Széchenyi professzori ösztöndíj, Széchenyi István Ösztöndíj, vagy Békéssy György Posztdoktori
Ösztöndíj juttatásának időpontja

 

Eddigi oktatói tevékenység (oktatott tárgyak felsorolása, oktatásban töltött idő):

Felsőoktatásban eltöltött idő:36 év

Oktatott tárgyak: Politikatudomány; Összehasonlító politikatudomány;
A nemzetközi viszonyok elmélete, Geopolitika;Az Európai Unió intézményrendszere
működése;Demokratikus átmenetek és rendszerváltozások Európában és Latin-Amerikái
Portugália és Spanyolország. Történelem és politika a huszadik században; Kohéziós politika
intézményi reformok az Európai Unióban,  Az Európai Unió a nemzetközi viszon
rendszerében, Hispán történelem- hispán kultúra; Az EU és a Mediterrán világ.
Intézmények: a Pannon Egyetemen, a Széchenyi István Egyetem Győr, Corvinus Egyeter
(BIGIS), a Nyugat-Magyarországi Egyetem Savaria szombathelyi karán, a Sapientia Erd
Magyar Tudományegyetem, Kolozsvári Karán,valamint spanyol (Adeje, Cádiz,Granada,
Laguna, Las Palmas, Complutense de Madrid,Salamanca,Santa Cruz de Tenerife, Valen
Valladolid.),    portugál(Lisszabon,Coimbra),angol(Nottingham,Norwich),kubai(Havanna),né
(Darmstadt) és orosz (Moszkva, Szentpétervár) egyetemeken. Doktori kurzus vezetése a
Lagunai Egyetemen 1996-ban, a Valenciai Egyetemen 1997-ben és 2009-ben,a Gran
Egyetemen 2001-ben, a Valladolidi Egyetemen 2002-ben ,2004-ben és 2008-ban.

Munkaviszony kezdete:

1974. február 2.

Az eddigi szakmai gyakorlat és teljesítmény bemutatása:

Az elmúlt harminchat évben a hazai és külföldi oktatói tevékenység mellett

Kutatások:

 

a politika, állam -és alkotmányelmélet, összehasonlító politikatudomány, a nemzeti
viszonyok elmélete és geopolitika, demokratikus átmenetek és modernizációs kísérletek La
Amerikában, Dél-Európában és Kelet- Közép- Európában, az Európai Unió, regionalizn
gazdasági-szociális kohézió, a Mediterrán térség -Portugália és Spanyolország - történelem, ;
politika a huszadik században, a politikai és jogfejlődés új tendenciái Európában, valamii
nemzeti identitás és kulturális külpolitika témakörben magyar, spanyol, portugál, kubai, ola
angol és orosz tudományos intézetekben

Szakfelelősségek:

 

Az Európai tanulmányok specializáció és szakirány bevezetése a Veszprémi Egyetemen.2C
2010 között a nemzetközi tanulmányok ötéves egyetemi szak szakfelelőse a Pannon Egyeteme

2006- 2010 között a nemzetközi tanulmányok BA alapképzési szak, valamint

2008-2010 köze nemzetközi tanulmányok MA szakfelelőse a Pannon Egyetemen.

Tanulmányutak:

 

Huszonöt rövidebb (1-2hetes) tanulmányút Nagy-Britanniában (Leeds, Nottingh
Norwich),Németországban (Darmstadt ,Merseburg), Olaszországban (Róma,Trie
Gorizia,Forli),Oroszországban (Moszkva ,Szentpétervár), Spanyolországban (Barcelona, Cá
Granada, La Laguna, Las Palmas, Salamaca, Madrid, Valencia, Valladolid),Portugáliába

Coimbra, Lisszabon) és huszonöt hosszabb (3 hét -5 hónap) ösztöndíj, meghívás és tanulmányok a Szovjetunióban(1982), Kubában(1985),Nagy-Britanniában, Spanyolországban(1990, 1992, 1994, 1996, 1997, 1999, 2000, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010), Portugáliában ( 1998,1999,2000,2001,2004,2005,2007,2008,2009).

Nyertes projektek:

 

1982 - 2 hónapos kutatói ösztöndíj a Szovjet Tudományos Akadémia Latin-Amerika Intézeté- Moszkva

1985- 3 hónapos kutatói ösztöndíj Kubában a Casa de las Americas Intézetben -Havanna

1990 - 3 hónapos kutatói ösztöndíj a Politika és Alkotmánykutató Intézetben (CEPC) - Madrid
1994 - 3 hónapos kutatói ösztöndíj a Politika és Alkotmánykutató Intézetben (CEPC) - Madrid
1998 - 1 hónapos kutatói ösztöndíj a Portugál Nemzetgyűlés Könyvtárában - Lisszabon
1998 - Európai Tanulmányok Központja létesítése a Pannon Egyetemen. ESC 98/4/30 projekt számú PHARE pályázat

2000  - Test-Forces: Training to European Cultures három éves Grundtvig pályázat elnyerés

2001  - 1 hónapos kutatói ösztöndíj a Portugál Nemzetgyűlés Könyvtárában - Lisszabon
2001 - 1 hónapos tanulmányút Madridban a Nemzeti Közigazgatási Intézetben (INAP) - A Spanyol Királyság Külügyminisztériumának kutatói ösztöndíja;
2001 - 1027/NATO/01-es számú 2 hónapos NATO Senior Fellowship elnyerése
2001 - Humánerőforrás- fejlesztés az Európai Unióban és Magyarországon című pedagógusok oktatók és vállalkozók számára meghirdetendő kurzus pályázatának elnyerése. Támogató az Oktatási Minisztérium Nemzetközi Együttműködési Főosztálya;

2001 - Tananyag és kapcsolódó módszertan kimunkálása a Strukturális Alapok igénybevételé
és kezelésére történő felkészüléshez. ETKK-352/2001-2/3 számú pályázat elnyerése;

2001  - Felsőoktatási Intézmények Regionális Tudásközpont szerepének erősítése az Európai
Tanulmányok Központjai koordinációjával című ETKT 49-335/2001-4 pályázat elnyerése;

2002  - MTA-OM Domus Hungarica Scientiarium et Artium magyar-spanyol közös kuta
pályázat elnyerése. Téma: La Batalla de Budapest. Historia de la insurrección húngara de 1956

 

2002  - Jean Monnet Permanent Course C02/0184 számú pályázat elnyerése;

2003  - 2 hónapos kutatói ösztöndíj Madridban a Nemzeti Közigazgatási Intézetben;


 

2003 - A/0110/2003. számú, Portugália uniós tapasztalatai és a közép-európai bővítés kére
című OKTK pályázat elnyerése;

2003 - Az OM és a Tempus Közalapítvány „Terület -és infrastrukturális fejlesztés: Eurc
Regionális Fejlesztési Alap, Kohéziós Alap" témakör E- learning tananyaga elkészítésére kiírt
pályázat elnyerése

2003 - Jean Monnet European Module C03/0009. számú pályázatának elnyerése;
2003 - 1 hónapos tanulmányút Portugáliában és Spanyolországban;

2005 - 1 hónapos kutatómunka a Norwichi Egyetemen Comparative Politics és Geopoli
témakörben;

2005      - A Spanyol Királyság Külügyminisztériumának két hónapos ösztöndíja kultur
külpolitika témakörben;

2006    - 1 hónapos ERASMUS oktatói mobilitás a Valladolidi Egyetemen
2007. november - vendégtanár a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemen (Kolozsvár)
2007- SENT- Network for the European Studies - hároméves nemzetközi konzorciumi pály
elnyerése

2008 május - ERASMUS oktatói mobilitás a Strasbourgi és a Párizs XI. Egyetemen
2008 október - ERASMUS oktatói mobilitás a Cádizi Egyetemen

2008.október -1 hónapos Klebelsberg Kunó ösztöndíj Spanyolországban a kulturális külpoli
témakörben (Barcelona, Madrid)

2008    december - vendégtanár a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemen (Kolozsvár)

2009    december - vendégtanár a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemen (Kolozsvár)
2009- The EU in the System of International Relations - AJM European Module elnyerése

Az elmúlt 5 év szakmai, tudományos (művészeti) munkássága (a legfontosabb maximum 5, az oktatott tárgy/tárgyak szakterületéhez tartozó publikáció, alkotás felsorolása);

-    EUrópa és a mediterrán világ. Áron Kiadó, Budapest,2009.224.o.

-El Largo camino hacia - y la dificil integración en - la Unión Europea.In.Europa,veinte a
después del Muro. Plaza y Valdés, Madrid, 2009. 139-183. o.

-Política exterior y la ampliación de de la Unión Europea. Veszprémi Humán Tudományo
Alapítvány, Veszprém,2007.188.o.

-    A brazil geopolitikai iskola. Politikatudományi Szemle.2007. 3. sz.69-89. o.

-    Portugália és Spanyolország. Történelem és politika a huszadik században. Veszprémi Hum
Tudományokért Alapítvány, Veszprém 2006.292. o.

Az eddigi tudományos- szakmai életmű szempontjából legfontosabb 5 publikáció vagy alkotás felsorolása (amennyiben az előbbiektől különböznek)

-    Demokratikus átmenet és konszolidáció Spanyolországban. Napvilág Kiadó, Budapest,19
242. o.

-    Európa és a hispán világ. Veszprémi Egyetemi Kiadó, Veszprém,1998.216. o.

-    A portugál modell. Osiris Kiadó, Budapest,2000. 157. o.-    La batalla de Budapest. Historia de la insurrección húngara de 1956. Editorial ACT Madrid,2006.

-    Az Európai Unió és Latin-Amerika: biregionális stratégiai szövetség. Külügyi Szemle, 2008
sz.5-34. o.

Tudományos/ szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi kapcsolatok bemutatása:

Tudományos társaságok:

Magyar Politikatudományi Társaság ("MPTT");
Nemzetközi Politikatudományi Társaság ("IPSA");

MTA Veszprémi Területi Bizottsága (VEAB), Társadalomtudományi Bizottság;
MTA Politikatudományi Szakbizottság;

 

MTA Nemzetközi Tanulmányok Doktori Bizottság;
MFAB Társadalomtudományi Bizottság társelnöke
Bolyai Ösztöndíj Társadalomtudományi Szakértői Kollégiumának tagja;
Magyar Latinamerikanisták Társasága;
Mediterrán Történészek Nemzetközi Társasága

A La Lagunai és a Valenciai Egyetem Jogi kara Tudományos Bizottságának tagja;

Szerkesztőbizottsági tagságok:

 

Comitatus" rovatszerkesztő; „Mediterrán Világ" főszerkesztő; "Pro Philosophia", "Lamusa" (Albacete), Acta Scientiarium Socialium (Kaposvár), Acta Historica (Szeged), Külügyi Szemle, Revista de Historia Actual (Cádiz), a European and Regional Studies (Kolozsvár) szerkesztőbizottságának tagja; az „Iberoamericana Quinqueecclesiensis"(Pécs), tanácsadó testületének tagja; a „Politikatudományi Szemle" és a „Cuadernos Constitucionales" (Valencia) szakmai konzulense

Nemzetközi kapcsolatok:

Centro de Estudios Políticos y Constitucionales Madrid, Instituto Nacional de Administraci Pública, Madrid,Universidad Complutense de Madrid, Universidad de Cádiz,Universidad Granada, Universidad de La Laguna, Universidad de Las Palmas, Universidad Salamanca,Universidad de Valencia, Universidad de Valladolid, Universidade da Coimb Universidade de Lisboa,Universidade de Vila Real, Biblioteca da Assambleia da Repúbl Lisboa, University of Norwich,University of Nottingham, University of Leeds, Sapientia Erd Magyar Tudományegyetem,Kolozsvár.

Módosítás: (2013. november 28. csütörtök, 01:15)

 

Mediterrán Világ

Ki olvas minket

Oldalainkat 11 vendég böngészi

Támogatóink

 

 

 

 

Számláló

Látogatások: 2010.10.15 óta.

Friss hírek


Warning: Creating default object from empty value in /home/visuohu1/public_html/gazdasagetika.hu/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/visuohu1/public_html/gazdasagetika.hu/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/visuohu1/public_html/gazdasagetika.hu/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/visuohu1/public_html/gazdasagetika.hu/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/visuohu1/public_html/gazdasagetika.hu/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Népszerű


Warning: Creating default object from empty value in /home/visuohu1/public_html/gazdasagetika.hu/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/visuohu1/public_html/gazdasagetika.hu/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/visuohu1/public_html/gazdasagetika.hu/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/visuohu1/public_html/gazdasagetika.hu/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/visuohu1/public_html/gazdasagetika.hu/modules/mod_mostread/helper.php on line 79